fbpx

REGULAMIN

Domki Rajskie Piaski

Poniżej przedstawiamy regulacje obowiązujące w ośrodku Rajskie Piaski.

Regulamin Ośrodka Rajskie Piaski

Szanowni Państwo!

Dziękujemy, że wybraliście nasz Ośrodek na miejsce wypoczynku. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełną satysfakcję z pobytu w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewnić jego sprawną organizację.

§1

1. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto właściciela ośrodka Domki Rajskie Piaski:
Krzysztof Kacała ul. Mickiewicza 7B/4 76-004 Sianów. Bank Alior Bank
Nr konta 88 2490 0005 0000 4500 4323 6932, zadatek w wysokości 30% całego pobytu w terminie 3 dni roboczych. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.
2. Wpłata zadatku oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu przez wszystkie osoby przebywające.
3. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką, podczas przekazywania kluczy lub w formie przelewu bankowego przed przyjazdem. Wystawiamy faktury VAT po zgłoszeniu w dniu przyjazdu.
4. W przypadku rezygnacji z pobytu, wpłacony zadatek przepada. 

§2

1. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy proszę ustalać telefonicznie.
2. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia czy w domku nie ma żadnych uszkodzeń ani braków w wyposażenia. Wszelkie ewentualne uszkodzenia, braki należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu.
3. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności obsługi ośrodka.
4. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia domku i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada. Jako zabezpieczenie pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł/domek. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu, po odbiorze domku przez obsługę Ośrodka. W przypadku osób wyjeżdzających w nocy przed końcem doby hotelowej (w g. 21.00 – 7.00), kaucja zwracana będzie na rachunek bankowy, po sprawdzeniu domku przez obsługę obiektu.

§3

1. Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w od godz. 22:00 do godz. 7:00.2. W trakcie całego pobytu prosimy, aby uszanować również spokój innych wypoczywających Gości, i nie zakłócać ich spokoju (np. głośna muzyka, głośne zachowanie).
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.
5. Informujemy, że na terenie Ośrodka obowiązuje system opasek identyfikacyjnych (konieczność noszenia przez Gości na nadgarstku w trakcie pobytu).

§4

1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych domku powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli/zarządcy ośrodka.
3. Nie zapewniamy ręczników i środków czystości.
4. W trosce o Państwa komfort we wszystkich domkach materace zabezpieczone są ochraniaczami. W przypadku ich zamoczenia, zabrudzenia bardzo prosimy o zgłoszenie i wymianę w recepcji na nowy. W trosce o idealny stan materacy obowiązuje zakaz spania bez ochraniacza zabezpieczającego. Zabrudzenie, zamoczenie materaca będzie skutkować koniecznością wymiany na nowy a co za tym idzie obciążenie Państwa kosztami jego zakupu. W przypadku nocowania na sofie bardzo prosimy o pobranie ochraniacza w Recepcji i zabezpieczania sofy.
5. Pobyt zwierząt domowych dopuszczalny tylko w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim zgłoszeniu i za zgodą właściciela Ośrodka (wymagane zaświadczenie o aktualnych szczepieniach). W trosce o bezpieczeństwo wszystkich wypoczywających, prosimy trzymać zwierzęta (psy) na smyczy na terenie Ośrodka.

§5

1. Osoby postronne, nie mogą przebywać na terenie Ośrodka od godz. 22:00 do godz. 8:00, a w pozostałych godzinach tylko za każdorazową zgodą właściciela Ośrodka. Korzystanie z atrakcji Ośrodka i udział w animacjach i imprezach przez osoby postronne, odwiedzające, możliwe jest za dodatkową opłatą 50zł/dzień/osobę.
2. Za pobyt dodatkowych osób z poza rezerwacji pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 80 zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji).
3. Zabawa dzieci na terenie ośrodka powinna odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych.
4. W miesiącach czerwiec i wrzesień, w przypadku pobytów krótszych niż 5 nocy, pobierana będzie opłata za końcowe sprzątanie domku, w wysokości 100 zł.

§6

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się:
– palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,
– używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku
– przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,
– rozpalanie grilla jest możliwe w wyznaczonym miejscu,
– smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć.
Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 500 zł.

§7

1. Gwarantujemy jedno bezpłatne miejsce parkingowe na jeden domek. Parkowanie więcej niż jednym samochodem należy zgłosić i uzgodnić z obsługą Ośrodka podczas dokonywania rezerwacji (opcja możliwa w miarę dostępnych miejsc).
2. Nie odpowiadamy za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz parkujące samochody. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie kompleksu jest parkingiem niestrzeżonym.
3. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.
4. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio właścicielowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu mogą nie zostać rozpatrzone.

§8

1. W przypadku zgubienia klucza do domku, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł.
2. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów umieszczonych przed ośrodkiem.
3. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Życzymy miłego pobytu!

Regulamin bezpieczeństwa COVID-19

Call Now ButtonZADZWOŃ TERAZ